Word programı nedir?

Yazar Yonetim BİLGİ 16 Haziran 2018 0
Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş
yazı resmi

 

WORD NEDİR?

Bilgisayarda yazı yazma ve biçimlendirme amacıyla kullanılan kelime işlemci bir programdır. Microsoft firmasının Windows işletim sistemi altında çalışıcak şekilde hazırlanmış bir office programıdır. Word programı çok zengin kelime işlem ve işlemlere sahiptir. Word uzantısı “.docx” tir.

Word’te hangi işlemler yapılır?

  • Word birçok programı otomatik olarak kendisi yapar. Yazılan bilgilere ait indeks,dipnot,sayfa bilgiler, içindekiler ve bunun gibi işlemleri kolayca hazırlar.
  • Yanlış yazılan yazıları bilgileri düzeltir. Yeni bilgi ekler veya siler.
  • Bir alan seçer bu alanla ilgili her işlemi (hücreyi kopyala, yapıştır, sil) yapar.
  • Çizim yapar. Grafik ve tablo ekler.
  • Çeşitli sayfa görünümleri oluşturur.
  • Kelimeler için toplu işlemler yapılır.
  • Bir metin belgesinde yapılan yanlışları ayıklar ve düzeltir.
  • Word internet bağlantısıyla oluşturulan  belgeleri OneDrive, Dropbox, Google Drive platformlarda bulunan hesaplara kaydeder.

Word’te nasıl çalışma yapılır?

Yakınlaştırma nasıl yapılır?

Çalışma belgemizi yakınlaştırmak veya küçültmek için GÖRÜNÜM penceresinden YAKINLAŞTIR komutu seçilir.

Cetvel ve kılavuz çizgileri nasıl kullanılır? 

Çalışmadaki  nesneleri ölçmek için cetvel, nesneleri hizalayabilmek için ise kılavuz çizgilerini kullanırız. Cetvel ve kılavuz bölümü için GÖRÜNÜM sekmesinde yer alan GÖSTER\GİZLE grubundan ulaşabiliriz.

Word’te şablon oluşturma nasıl yapılır?

Dosya sekmesinden YENİ’ye tıklayın. Önceki şablonlardan birini kullanmak için ÖRNEK ŞABLONLAR’ı, kendi oluşturduğunuz şablonu kullanmak için ŞABLONLARIMI tıklayın ve TAMAMa basın.

WORD’TE HANGİ SİMGE HANGİ İŞLEM İÇİN KULLANILIR? (GÖRSEL ANLATIM)

YAZI STİLİ ALANI= Yazdığınız yazının stilini belirlemenizi yada değiştirmenizi sağlar.

YAZI TİPİNİ BÜYÜT = Yazılan yazının boyutunu büyültmenizi sağlar.

 YAZI TİPİ DARALT=Yazılan yazının boyutunu küçültmenizi sağlar.

KALIN YAZI= Yazacağınız  yazıyı kalın bir şekilde yazmanızı sağlar.

İTALİK= Yazacağınız yazıyı italik (eğik) bir şekilde yazmanızı sağlar.

ALTI ÇİZİLİ YAZI= Yazacağınız kelimeyi veya metni altı çizili şekilde yazmanızı sağlar.

KÜÇÜK RESİM= Word belgenize program içinde kayıtlı olan küçük boyutlu resimler eklemenizi sağlar.

METİN ALANI= Çalışmanızda bir metin belgesi oluşturmanızı sağlar.

RESİM= Çalışma sayfanıza bilgisayarınızda bulunan resimlerden ekleme yapmanızı sağlar.

SATIR ARALIĞI = İki satır arasındaki mesafeyi arttırıp, azaltmanızı sağlar.

SAYFA NO= Belgelerinize sayfa numarası ekleme veya verilen sayfa numaralarını kaldırmanız için kullanılır.

ALT SİMGE= Genellikle kimya formulü yazarken formüllerdeki alt veriyi yazmanız için kullanılır. (H2O)

ÜST SİMGE =Genellikle matematiksel formüllerdeki üst verileyi yazmanız  için kullanılır. (2 gibi)

SAYFA RENGİ= Word çalışma sayfanızın arka plan rengini belirlemenizi yada verilen rengi değiştirmenizi sağlar.

METİN VURGU RENGİ= Seçtiğiniz kelimeyi yada cümleyi seçerek sadece seçtiğiniz kısımları vurgu rengiyle renklendirir.

SMART ART= Çalışmanıza grafik eklemizi sağlar. Oluşturulan smarart grafikleri verilerin değerleri ondalık,yüzdelik şekilde yazmanızı sağlar.

YAPIŞTIR= Çalışmanıza başka kaynaktan yaptığınız alıntıları aynı şekliyle yapıştırmanızı sağlar.

BUL= Çok sayfalı word belgelerinde (300-500 sayfa gibi) ulaşmak istediğiniz herhangi bir metin, resim, resim yazısı, yer işareti ya da paragraf veya sayfa sonu gibi bilgileri arar ve zaman kaybetmeden ulaştırır.

YAZI TİPİ RENGİ= Çalışma belgenizde yazacağınız yazıları hangi renk ile yazacağınızı belirlemenizi sağlar.

FLİGRAN= Word sayfanızda sayfa arkasında (taslak,örneğin,sahte) gibi fligran ekler.

 STİLLERİ DEĞİŞTİR= Word programı, önceden hazırlanmış pek çok farklı stil seçeneğine sahiptir. Bu işlemle önceden hazırlanmış stili değiştirebilirsiniz veya yeni stil oluşturabilirsiniz.

NUMARALANDIRMA=Numaralı listelerde her paragraf bir sayı ya da harf ve nokta gibi bir ifadeyle başlar.

(örn: 1.donanım  2.yazılım gibi)

MADDE İŞARETLERİ= Madde işaretli listelerde her paragraf bir madde işareti karakteriyle başlar. (örn:kare,daire gibi)

   YASLA = Metnin paragrafta biçimleneceğini hizalamayı sağlar. Genel olarak kullanılan sola yaslama şeklidir.

ORTALA= Metni word belgesinde ortada hizalamayı sağlar.

 SAĞA HİZALA= Metni word belgesinde sağa hizalamayı sağlar.

SOLA HİZALA=Metni word belgesinde sola hizalamayı sağlar.

ÜST BİLGİ-ALT BİLGİ= Belgedeki her sayfaya başlık, sayfa numaraları ve tarih eklenizi sağlar.

GÖLGELENDİRME= Sözcüklere yada paragraflara görsel çekicilik katmanızı sağlar.

GERİ AL= Yazı ve biçimlendirme gibi yapılan işlemleri CTRL-Z veya geri al tuşuyla geri almanızı sağlar.

METİN EFEKTLERİ= Yazının veya metnin dolgusunu, anahattını değiştirerek veya gölge, yansıma yada parıltı gibi efektler ekleyerek metin görünümünü değiştirmenizi sağlar.

 KENARLIK= Bir sayfa, belge yada bölümü kenarlık içerisine alarak oluşturabilirsiniz.

 KES= Kesme işlemi metinde seçilen bölümün taşınılacak  yere gitmesini sağlar. Kısayol tuşu CTRL-X dir.

KOPYALA= Başka bir sayfaya veya bölüme yapıştırmak istediğimiz yazıları CTRL-C kısayol tuşu ile veya fare sağ tık-kopyala yolu ile kopyalanır.

GİRİNTİYİ ARTTIR= Genellikle paragraf oluşturulurken satırın içeriye doğru girintili hizalanmasını sağlar.

GİRİNTİYİ AZALT= Verilen girintiyi azaltmanızı sağlar.

  SİMGE= Klavyede bulunmayan simgelere ulaşmanızı sağlar. Simge sekmesinde olmayan simgeyi eklemek için yazı tipi kısmından yazı tipini değiştirerek yeni simgelere ulaşabilirsiniz.

WORD ART= Yazılan metnin özel efektlerle dikkat çekmek için Wordart kullanılır.

SÜTUN= Bir belgeye sütun ekleneceği zaman Word otomatik olarak sayfaya sığacak şekilde sütun ekler her sütunun genişliğini ayarlar. Eğer varsayılan sütunlar kullanımınız için uygun değilse düzeltmeler yapmanız için sütunlar sekmesi kullanılır.

GRAFİK= Word belgenize veri grafikleri ve sütun grafikler, çizgi grafikler, pasta grafikler, çubuk grafikler, alan grafikleri, dağılım grafikleri, hisse senedi grafikleri, yüzey grafikleri, halka grafikler, kabarcık grafikleri gibi grafikler ve radar grafikler eklemenizi sağlar.

BİÇİMLENDİRMEYİ TEMİZLE= Yazdığınız metinde yaptığınız bütün değişimleri silerek ilk haline getirmenizi sağlar.

ŞEKİL EKLE= Şekilleri word belgenize şekiller tablosuyla ekleyip düzenlemenizi sağlar.

YİNELE= Geri almış olduğunuz bir işlemi yenilemek için CTRL-Y veya f4 kısayol tuşu ile yapabilirsiniz.

 

                      

                            

         

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 


@Yonetim

Yazar Hakkında

Webhostuzmani

Sosyal Medya