Veritabanı Organizasyonu

yazı resmi

Veritabanı Organizasyonu

Veritabanı:

Bir kişiye veya ürüne ait detaylı verilerin bir düzen çerçevesinde saklandığı yerdir.

Anahtar Kısıtlamaları:

 1. Birincil Anahtar(Primarykey) kısıtlamaları:

 • Boş geçilemez
 • Kişiye ait veriler birden fazla kullanılabilir.
 1. Yabancıl Anahtar(foreignkey) kısıtlamaları:

 • Aynı veri birden fazla kullanılabilir.
 • Boş geçilebilir(Boş→Null)

Veri Kısıtlamaları:

 • Not Null Kısıtlaması: Boş geçilip geçilmeyeceğini ayarlar.
 • DefaultKısıtlaması:Varsayılan değer ayarları
 • UniqueKısıtlaması:Tekrarı engeller
 • CheckKısıtlaması:Veri girişlerini belli kriterlere göre ayarlar

NORMALİZASYON:

Taslak veritabanı üzerinde bir takım işlemler yapılarak taslağı son haline yaklaştırma yöntemidir.

Normalizasyon Amaçları:

 1. Veri bütünlüğünün sağlanması:Gereksiz tekrarı önleyerek verilerdeki bozulmalarını önler.
 2. Uygulamalardan bağımsız olması:uygulama değişse bile veritabanı tutarlı olmalı.
 3. Performans arttırması:

 

Normalizasyon Kuralları:

 • 1NF(birinci normal form):
 • Tekrarlanan sütun yapıları olmamalı
 • Birden fazla veri bir hücreye girilemez.
 • Bir alandaki veriler özel karakterlere ayrılamaz.
 • 2NF(ikincil normal form):
 • Tabloda bir birincil anahtar olmalı ve diğer sütunlar birincil anahtara bağımlı olmalı.
 • 3NF(üçüncü normal form):
 • Anahtar olmayan sütunlar, anahtar sütuna tam bağımlı olmalı Anahtar olmayan sütuna bağımlı olmamalı.

ACCESS:

Veritabanı:Bilgilerin düzenli bir şekilde saklanmasını sağlayan sistemdir.

 

VeritabanıArayüzü:

 • Tablolar: Veri tabanının en temel birimidir. Her veritabanın da en az bir tane bulunur.
 • Formlar:Veri girişini kolaylaştırmayı sağlayan birimlerdir.
 • Raporlar:Veri tabanının başta bir program veya kayıt üzerinde çıktı alınması.
 • Sorgular:Farklı işlevleri yerine getirmek için kullanılan kod programıdır.
 • Makrolar:Veri tabanında bir işlem yapabilmek için basitleştirilmiş programlama dilidir.
 • Modüller:Aynı makrolar gibi çalışır. Farklı işlemler yapılırken Visual Basic programlama dili kullanılır.

Tablolar:

Form Sekmesi:

Form:Tabloya veri girmek ve güncellemek için form eklerFormu BölBirden çok ÖğeForm Tasarımı

Raporlar Sekmesi:

RaporRapor tasarımıRapor Sihirbazı

Diğer Sekmesi:

Sorgu SihirbazıSorgu tasarımıMakro

Dış veri sekmesi altındaki bölümler:

Kaydedilen almalarAccessExcelSharepoint Listesi

Al sekmesi:Dış ortamdaki kaynaklardan Veritabanımıza veri aktarmak için kullanılır.

Kaydedilmiş VermelerExcelSharepoint listesi

Ver Sekmesi:Veritabanımızdan dış ortamdaki kaynaklara veri aktarmak için kullanılır.

TABLOLAR VE ÖZELLİKLERİ:

Tabloda Alan adları belirlenirken dikkat edilecek kurallar:

 • 64 karakteri geçmez.
 • Alan adında boşluk bırakılabilir.
 • Bir tabloda bir alan adı sadece bir kez kullanılabilir.
 • Alan isimlerinde (.),(!),(‘),(;),([]) kullanılamaz.

Tabloların Alabileceği Veri Türleri:

Metin: Telefon numarası, Tc kimlik numarası, ad, soyad, E-posta gibi girilecek olan verileri sadece metin ya da hem metin hem de sayı olduğu durumlarda kullanılır.

Bu alana girilen verilen verilen üzerinde aritmetik işlem yapılamaz.

Sayı: Notlar ,miktar

Üzerinde aritmetiksel işlemler yapılabilen sayısal veri türüdür.

Bayt:0-255 arasındaki tam sayıları depolar.

Tam Sayı:-32,768 ile +32,768 arasındaki tam sayıları depolar.

Tarih/Saat: Tarih,saat bilgilerini tutmak için kullanılır.

Örneğin: doğum tarihi

Otomatik Sayı: Tabloya yeni bir kayıt eklendiği zaman ardışık ya da rastgele atanan sayılardır

Evet/Hayır:2 değerden sadece bir tanesinin seçileceği durumlarda kullanılan veri türüdür.

Ole Nesnesi:Veritabanındaki alanlara Ses, resim, animasyon eklenmesi gerektiği durumda kullanılır.

Köprü:Tıklandığında belli adrese yönlendirilmesi için kullanılır.

Ek:Çeşitli dosyaları tek bir alanda saklamak için kullanılır.

Örnek:

Ad

Metin

Soyad

Metin

Telefon

Metin

TC

Metin

Doğum

Tarih/Saat


Normal Form Örneği:

1NF:

Müşteri

NO

Şehir

Kodu

Şehir

Adı

Gönderi

No

Miktar
134İstanbul1300
134İstanbul2200
134İstanbul3400
134İstanbul4200
134İstanbul6100
206Ankara1300
206Ankara2400
306Ankara2200
434İstanbul2200
434İstanbul4300
434İstanbul5400

2NF:

Müşteri

NO

Şehir

Kodu

Şehir

Adı

134İstanbul
206Ankara
306Ankara
434İstanbul

 

Müşteri

NO

Gönderi

No

Miktar
11300
12200
13400
14200
16100
21300
22400
32200
42200
44300
45400

3NF:

Müşteri

NO

Şehir

Kodu

Şehir

Adı

134İstanbul
206Ankara
306Ankara
434İstanbul

 

Şehir

Kodu

Şehir

Adı

34İstanbul
06Ankara
06Ankara
34İstanbul

 

Yazar Hakkında

Biraz Web tasarımı ekleyelim, azıcıkta yazılım eklersek iş tamamdır. Oldu mu sana bir uzmanlık alanı. Olmamış. O zaman SEO da eklersek olur. Aha olmuş o zaman iş tamamdır.

Webhostuzmani

Sosyal Medya