Veritabanı hakkında bilinmesi gerekenler özet

yazı resmi

VERİTABANI:

Belirli bir amaca yönelik düzen verilmiş kayıt ve dosyaların tümüdür veya Birbiriyle ilişkili bilgilerin bir arada tutulduğu gerektiğinde ekleme, çıkarma , güncelleme, sorgulama, güvenlik ve yedekleme işleminin yapıldığı yere veritabanı yönetim sistemi denir.

Veritabanı  fiziksel ve mantıksaldan yapıdan oluşur.

En önemli adım veritabanı tasarımıdır.

Tablo: Tutulacak bilginin saklandığı yerlerdir. Satır ve sütunlardan oluşur.

Satır ve Sütunlar: Her tablo satır ve sütunlardan oluşur. Satır bir kayda ait tüm bilgileri içerir. Sütun ise tek bir alana ait bilgileri içerir.

Veri tipleri: Tablo tasarlanırken her bir alanın veri tipi belirlenir. Bir alana girilen bütün veriler aynı tipte olmalıdır.

Birincil anahtar: Tablo tasarlanırken boş geçilmeyen ve tekrar etmeyen bir alan birincil anahtar olarak tanımlanır.

İlişkilendirme: Bir sayı ile birden fazla tablodan bilgi alma işlemine ilişkilendirme denir.

 

Tablolar arasındaki ilişkileri 3’e ayırabiliriz:

 1. Birebir ilişki: Bir tablodaki bir kayda karşılık öbür tablodaki bir kayıt olması durumudur.
 2. Bire çok ilişki: Bir tablodaki bir kayda karşılık öbür tabloda çok kayıt gelmesi.
 3. Çoka çok ilişki: Bir tablodaki çok kayda karşılık öbür tabloda çok kayıt karşılık gelmesi.

Veritabanı Faydaları:

 1. Veri tekrarını önler
 2. Veri güncellemeyi kolaylaştırır
 3. Veri tutarlılığını sağlar: Yanlış tablo tasarımı yapılırsa, bir bilgi farklı yerlere yazıldığında güncelleme zor olur ve veri tutarsızlığı ortaya çıkar.
 4. Veri paylaşımı sağlar.
 5. Veri bütünlüğü sağlar: Bilgiler tabloda tutulduğu için sorgulama ilişkilendirme yardımıyla bütün verilere erişilebilir.
 6. Veri güvenliği sağlar.

 

Veritabanı kullanıcıları:

 1. DBA(Admin): Veritabanı üzerinde her türlü hakka sahip olan kullanıcıdır.
 2. Uygulama programcısı
 3. Sorgu dili kullanıcıları
 4. Son kullanıcılar

 

Normalizasyon:

veritabanı tasarımını kusursuz biçimde yapmak için kullanılır.Veritabanı tasarımında; veri tekrarını veri kaybını ve yetersizliği önlemek için yapılan işlemlerdir.

Veritabanı tasarımında izlenmesi gereken adımlar:

 1. Depolanacak veriler belirlenir.
 2. Tablolar ve alanlar oluşturulur.
 3. Anahtar sütunlar belirlenir.
 4. Gerekirse büyük tablolar bölünmelidir.
 5. İlişkilerin kurulması: Büyük tablolar daha küçüklere bölündüğünde verilere ulaşmak için ilişkilendirme yapılması gerekir.

 

Normalizasyon amaçları:

 1. Veri bütünlüğünü sağlamak.
 2. Performansı arttırmak
 3. Uygulamadan bağımsızlık sağlar.

SQL(YAPISAL SORGU DİLİ)

Kullanıcı ile veritabanı arasında bilgi alışverişini sağlayan yapısal sorgulama dilidir. Bilgiler veritabanından doğrudan alınamazlar. Bilgi alışverişi Sql komutlarıyla sağlanır.

SQL KOMUTLARI 3 GRUBA AYRILIR;

 1. DDL komutları(veri/nesne tanımlama dili):veritabanı oluşturma gibi.
 2. DML komutları(veri işleme dili): ekleme,güncelle,sil
 3. DCL komutları(veri kontrol dili):kullanıcı yetkilendirme gibi

Yazar Hakkında

Biraz Web tasarımı ekleyelim, azıcıkta yazılım eklersek iş tamamdır. Oldu mu sana bir uzmanlık alanı. Olmamış. O zaman SEO da eklersek olur. Aha olmuş o zaman iş tamamdır.

Webhostuzmani

Sosyal Medya