Sql Tüm fonksiyonları ve kullanımları

yazı resmi

Fonksiyonlar:                

Veritabanı içerisinde kullanıcıların hesaplama dönüşüm ve çeşitli işlemleri kolaylıkla yapmasını sağlayan önceden tanımlı hazır fonksiyonlar vardır.

Hazır fonksiyonlar iki gruba ayrılır:

Tekli satır fonksiyonları: sorgu sonucunda dönen kayıtların herbirine ayrı ayrı uygulanır. Kaç satıra uygulanmışsa o kadar çıktı üretir. Genellikle metin fonksiyonlarıdır.

Hazır fonksiyonlar iki gruba ayrılır:

1-Tekli satır fonksiyonları:

sorgu sonucunda dönen kayıtların her birine ayrı uygulanır. Kaç satıra uygulanmışsa o kadar çıktı üretir. Genellikle metin fonksiyonlarıdır.

SQLRT(sayı) = karekökü alır.

Lower(metin) = küçük harfe çevirir

UPPER(metin) = büyük harfe çevirir

Trim(metin)=soldan ve sağdan boşlukları siler

ABS(sayı) = mutlak değer alır

LEN(metin) veya LENGTH(metin)=metnin uzunluğunu verir.

Select upper(ad) from deneme;

 

2-Çoklu satır fonksiyonları:

Bir çok satırı input olarak alır. Tek bir değer üretir. Genellikle matematiksel fonksiyonlardır.

Sum(alan) = sayısal alanlar üzerinde çalışır toplama yapar.

AVG(alan) = ortalama alır.

Min(alan)=en düşük değeri verir.

Max(alan)=en yüksek değeri verir.

Count(alan)=kayıt sayısını verir.

Yazar Hakkında

Biraz Web tasarımı ekleyelim, azıcıkta yazılım eklersek iş tamamdır. Oldu mu sana bir uzmanlık alanı. Olmamış. O zaman SEO da eklersek olur. Aha olmuş o zaman iş tamamdır.

Webhostuzmani

Sosyal Medya