sql tek tablo sorgulaması ve önemli sql sorguları

yazı resmi

Tek tabloda sorgulamalar:

Bir sorgulama sonucunda aynı kayıttan birden fazla varsa sorgu sonucunda tekrar kayıtlarıda listenecektir bunu önlemek için distinct ifadesi kullanılır.

Select distinct * from ogrenci;  aynı kayıtları göstermez.

örneğin  tabloda ad yapısında bulunan 5 adet sefa adlı öğrenciyi tek sefa olarak görür.

Sorgu sonuçlarını sıralama(Order by):

Kullanımı:Order by alan desc veya asc;

Ogrenci isimlerini azalan sırala;

Örnek:Select oAd from ogrenci order by oAd desc;

Sütunlara Takma isim verme:

Sorgu sonucunda dönen sütunlar üzerinde bir takım işlemler yapılabilir. Örneğin sütunlara takma isim verilebilir.

Kullanımı: Select sütunadı as takmaisim from tabloadi;

Örnek: Select ono AS “ögrenci no”, oad AS “Öğrenci adı” from ogrenci;

Tablodaki bilgilerle matematiksel işlem yapma:

Tablodan çekilen bilgiler üzerinde matematiksel işlemler yapılabilir.

Select perno,ad,maas*12 AS ‘yıllık maaş’ from personel;

Between kullanımı:

Koşul ifadesi belirtilirken iki değer arasını kontrol etmek için Between ….. and …. İfadesiyle kullanılabilir.

Where dyili between 1990 and 2010;

is null ifadesi kullanımı:

Bir tabloya kayıt girilirken bütün sütunlara veri girilmemiş olabilir bu sütunların değeri yoktur.
Sorgulama yapabilmek için bu sütunların null değeri olduğu kabul edilir.

Bu olanların tespiti için is null ifadesi kullanılır.

Where adres is null; (adres hanesi boş olan kayıtlar)

İs not null ifadesi ise boş olmayanları bulur.

Örnek:Select hoca from personel where vize is null or final is null;

Yazar Hakkında

Biraz Web tasarımı ekleyelim, azıcıkta yazılım eklersek iş tamamdır. Oldu mu sana bir uzmanlık alanı. Olmamış. O zaman SEO da eklersek olur. Aha olmuş o zaman iş tamamdır.

Webhostuzmani

Sosyal Medya