sql group by kullanımı

yazı resmi

Gruplandırarak sorgulama:

Gruplandırma işlemi bir tablo içerisinde ortak özelliklere sahip satırları kapsar.

Group by koşulu having ile yapılır.

Kullanımı:Select sütunlar from tablo where koşul group by sütun having koşul order by sütun;

Örnek: select badi from ogrenci group by badi having count(*)>30; (bölüm içinde bulunanları ve 30 kişiden fazla olanları listele)

Personelleri görevlerine göre maaş ortalaması.

Select gorev,Avg(maas) AS “ort maaş” from personel group by gorev;

Herbir görevle çalışan personel sayısını bulmak için;

Select gorev,count(ad) AS “Ç sayısı” from personel group by gorev;

Personele ödenen en yüksek maaş sql.

Select max(maas) from personel;

Her görevde alınan en yüksek ve en küçük maaşı bulan sql.

Select gorev,max(maas) AS “max maaş”,min(maas) AS “min maaş” from personel group by gorev;

 

Gruplandırma işleminde koşul:

Bakiyesi(toplamborc-toplamalacak)>1000 yuksek olanları listele.

Select musteri,(sum(borc)-sum(alacak)) AS “bakiye” from musteri tablo group by musteri having ,(sum(borc)-sum(alacak))>1000;

Yazar Hakkında

Biraz Web tasarımı ekleyelim, azıcıkta yazılım eklersek iş tamamdır. Oldu mu sana bir uzmanlık alanı. Olmamış. O zaman SEO da eklersek olur. Aha olmuş o zaman iş tamamdır.

Webhostuzmani

Sosyal Medya