SIRALAMA ALGORİTMALARI NELERDİR?

Yazar Neval Karaca DERS NOTLARI 08 Eylül 2018 0
Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş
yazı resmi

SIRALAMA ALGORİTMALARI

Bir çok sıralama algoritmaları vardır:

-Seçmeli Sıralama(Selection Sort)

-Eklemeli Sıralama(Insetion Sort)

-Kabarcık Sıralaması(Bubble Sort)

-Birleştirme Sıralaması(Merge Sort)

-Hızlı Sıralama(Quick Sort)

1-)Seçmeli Sıralama:

->Liste  sıralanmış ve sıralanmamış olarak iki alt listeye böünür,bu iki liste hayali bir duvarla birbirinden ayrılmıştır.

->Sıralanmamış alt listedeki en küçük elemanı buluruz ve sıralanmamış verinin en başındaki veri ile değiştiririz.

->Her bir seçim ve değiştirmeden sonra iki alt liste arasındaki hayali duvar sıralanmış elemanların sayısını artırarak ve sıralanmamış elemanların sayısını azaltarak bir eleman öteye kayar.

->Sıralanmmaış alt listeden sıralanmış listeye(doğru geçerken) her eleman kaydırışımızda sıralama geçişini tamamlamış oluruz.

->n elemandan oluşan bir liste veriyi yeniden düzenlemek(sıralamak) için n-1 geçişe ihtiyaç duyar.

ÖRNEK:   23,78,45,8,32,56 listesini seçmeli sıralama algoritmasına göre sıralayalım.

1.adım-> 8,78,45,23,32,56

2.adım-> 8,23,45,78,32,56

3.adım-> 8,23,32,78,45,56

4.adım-> 8,23,32,45,78,56

5.adım-> 8,23,32,45,56,78

2-)Eklemeli Sıralama:

->Eklemeli sıralama,küçük boyutlu girişler için uygun olan bir sıralama algoritmasıdır.(Kart oyunlarında kullanılan sıralama algoritmasıdır)

->Liste sıralanmış ve sıralanmamış olmak üzere iki parçaya bölünür.

->Her bir geçişte,sıralanmamış kısmın alt listeye transfer edilir ve sıralanmış listede uygun konuma eklenir.

->n tane elemana sahip bir liste veriyi sıralamak için en fazla n-1 geçişe ihtiyaç duyar.

ÖRNEK: 23,78,45,8,32,56   (önceki örneği kullandım tekrar..)

1.adım-> 23,78,45,8,32,56

2.adım-> 23,45,78,8,32,56

3.adım-> 8,23,45,78,32,56

4.adım-> 8,23,32,45,78,56

5.adım-> 8,23,32,45,56,78

3-)Kabarcık Sıralaması:

->Liste sıralanmış ve sıralanmamış iki alt listeye bölünür.

->En küçük eleman sıralanmamış alt listeden(bir kabarcık gibi) sıralanmış alt listeye eklenir.

->Bundan sonra duvar,sıralanmış elemanların sayısını artırarak ve sıralanmamış elemanların sayısını azaltarak bir eleman öteye kayar.

->Her sıralanmamış listeden sıralamış listeye eleman geçişinde bir “sıralama geçişi” tamamlanmış olur.

->n elemanlı bir listeyi sıralamak için en fazla n-1 geçişe ihtiyaç duyar.

ÖRNEK: 23,78,45,8,32,56  (Yine aynı saylar..)

1.adım->8,23,78,45,32,56

2.adım->8,23,32,78,45,56

3.adım->8,23,32,45,78,56

4.adım->8,23,32,45,56,78

4-)Birleştirme Sıralaması:

->Böl ve yönet algoritmalarından biridir.

->Özyinelemeli(recursive) bir algoritmadır.

->Listeyi ikiye böler.

->Bu yarıya bölünmüş parçaları ayrı olarak(kendi içlerinde) sıralar,

->Sonra sıralanmış olan yarıya bölünmüş parçaları birleştirilmiş bir diziye çevirir.

ÖRNEK:

birleştirme algoritması ile ilgili görsel sonucu

5-)Hızlı Sıralama:

->Birleştirme sıralaması gibi hızlı sıralama da “böl ve yönet” yöntemine dayanır.

->İlk olarak dizi eksen(pivot)  olarak seçilen elemandan iki parçaya ayırır,parçaları bağımsız olarak sıralar.

->Son olarak sıralanmış dizileri basit bir birleştrme kullanarak birleştirir.

->Diziden rastgele bir sayı pivot olarak seçilir(Genelde ortadaki sayı seçilir.)

->Pivottan küçük olan sayılar pivotun soluna,büyük olan sayılar ise pivotun sağına alınır.

hızlı algoritması ile ilgili görsel sonucu

 

 

 

 

->Daha sonra sürekli yer değiştirerek doğru bir sıralama elde edilir.

ÖRNEK:

hızlı algoritması ile ilgili görsel sonucu

 

 

 

 


@Neval Karaca

Yazar Hakkında

Webhostuzmani

Sosyal Medya