Php üslü sayılarda toplama işlemi

yazı resmi

Php ile üslü sayılarda toplama işlemi

Php ile üslü sayılarda toplama işlemini mantığını ve adım sıralamasını açıklamaya çalıştık.Php ile üslü sayılarda toplama işlemi kod formulünü de görebilirsiniz.Tabanlar eşitse üsler toplanması durumu.

Formülün Mantığı

  1. 2 tane sayı tabanı değişkeni tanımlanır. bunlar $sayi ve $sayi2
  2. 2 tane üs belirlenir $uslu ve $uslu2
  3. işlemlerin toplanması için $islem değişkeni oluşturulur.
  4. if koşuluyla sayi ve sayi2 nin karşılaştırması yapılır eğer eşitse iki üsler toplanarak for ile o toplam üs dönderilir ve işlem sayı ile çarpılır sonuç ekrana yazdırılır.
  5. eğer iki taban eşit değilse Taban eşit değil hatası verir.
<?php
$sayi=4; // Gerçek sayıyı belirtir
$sayi2=4; // 2ci Gerçek sayıyı belirtir

$uslu=1; //Üslü sayıyı belirtir
$uslu2=2; // 2ci Üslü sayıyı belirtir

$islem=1; // işlemleri çarparak değişkende tutmayı sağlar
if($sayi==$sayi2){ // tabanların eşitliği kontrolü
$uslusayi=$uslu+$uslu2; // tabanlar eşitse 2 üslü toplanır

for($i=0;$i<$uslusayi;$i++){ //üslü sayının toplamı kadar döngü dönmesi
$islem=$islem*$sayi; //sayıların üslü sayı kadar çarpılması
}
}else{
$islem="Tabanlar eşit değil"; //tabanlar eşit değilse uyarı vermesi
}
echo $islem;
?>

FORMÜL ÇIKTISI: 64

Github üzerinden ulaşmak için github/uslu-sayi-formulu-php

Yazar Hakkında

Biraz Web tasarımı ekleyelim, azıcıkta yazılım eklersek iş tamamdır. Oldu mu sana bir uzmanlık alanı. Olmamış. O zaman SEO da eklersek olur. Aha olmuş o zaman iş tamamdır.

Webhostuzmani

Sosyal Medya