Php üslü sayıda üslerin eşitliği formülü

yazı resmi

Php üslü sayılarda çarpım

Üslü sayılarda çarpım, üsler eşitse tabanların çarpılması durumu.

Formülün Mantığı

  1. 2 tane sayı tabanı değişkeni tanımlanır. bunlar $sayi ve $sayi2
  2. 2 tane üs belirlenir $uslu ve $uslu2
  3. işlemlerin toplanması için $islem değişkeni oluşturulur.
  4. if koşuluyla uslu ve uslu2 nin karşılaştırması yapılır eğer eşitse iki tabanlar çarpılır for ile o toplam taban  for içinde işlem ile çarpılır.
  5. eğer iki üsler eşit değilse üsler eşit değil hatası verir.
<?php

//Üslüler aynıysa taban çarpımı

$sayi=2; // Gerçek sayıyı belirtir
$sayi2=4; // 2ci Gerçek sayıyı belirtir

$uslu=2; //Üslü sayıyı belirtir
$uslu2=2; // 2ci Üslü sayıyı belirtir

$islem=1; // işlemleri çarparak değişkende tutmayı sağlar
if($uslu==$uslu2){ // üslerin eşitliği kontrolü
$tabansayi=$sayi*$sayi2; // üsler eşitse 2 tabanlar çarpılır

for($i=0;$i<$uslu2;$i++){ //üslü sayı kadar döngü dönüşü olur
$islem=$islem*$tabansayi; //sayıların üslü sayı kadar çarpılması
}
}else{
$islem="Üsler eşit değil"; //tabanlar eşit değilse uyarı vermesi
}
echo $islem;

?> 

FORMÜL ÇIKTISI: 64

Github üzerinden ulaşmak için github/uslu-sayi-formulu-php

Yazar Hakkında

Biraz Web tasarımı ekleyelim, azıcıkta yazılım eklersek iş tamamdır. Oldu mu sana bir uzmanlık alanı. Olmamış. O zaman SEO da eklersek olur. Aha olmuş o zaman iş tamamdır.

Webhostuzmani

Sosyal Medya