Php üslü sayıda bölme işlemi

yazı resmi

Php üslü sayılarda bölme işlemi

üslü sayılarda bölme işlemiyle formülün mantığını açıklayacağım.Tabanlar eşitse pay’ın üssü payda’nın üssünden çıkarılarak tabanın üstüne yerleştirilir.

Formülün Mantığı

  1. 2 tane sayı tabanı değişkeni tanımlanır. bunlar $sayi ve $sayi2
  2. 2 tane üs belirlenir $uslu ve $uslu2
  3. işlemlerin toplanması için $islem değişkeni oluşturulur.
  4. if koşuluyla sayi ve sayi2 nin karşılaştırması yapılır eğer eşitse iki üsler çıkartılır ve for ile o çıkartılan üs dönderilir ve işlem sayı ile çarpılır sonuç ekrana yazdırılır.
  5. eğer iki taban eşit değilse Taban eşit değil hatası verir.
<?php

//Bölmede Tabanlar aynıysa üsler çıkartılır

$sayi=2; // Gerçek sayıyı belirtir
$sayi2=2; // 2ci Gerçek sayıyı belirtir

$uslu=6; //Üslü sayıyı belirtir
$uslu2=2; // 2ci Üslü sayıyı belirtir

$islem=1; // işlemleri çarparak değişkende tutmayı sağlar
if($sayi==$sayi2){ //üslerin eşitliği kontrolü
$uslusayi=$uslu-$uslu2; // üsler eşitse 2 tabanlar çarpılır

for($i=0;$i<$uslusayi;$i++){ //üslü sayı kadar döngü dönüşü olur
$islem=$islem*$sayi; //sayıların üslü sayı kadar çarpılması
}
}else{
$islem="Tabanlar eşit değil"; //tabanlar eşit değilse uyarı vermesi
}
echo $islem;

?> 

FORMÜL ÇIKTISI: 16

Github üzerinden ulaşmak için github/uslu-sayi-formulu-php

Yazar Hakkında

Biraz Web tasarımı ekleyelim, azıcıkta yazılım eklersek iş tamamdır. Oldu mu sana bir uzmanlık alanı. Olmamış. O zaman SEO da eklersek olur. Aha olmuş o zaman iş tamamdır.

Webhostuzmani

Sosyal Medya