Php hareket problemleri

yazı resmi

Php hareket problemi yapımı ve formülü

Php ile hareket probleminin mantığını ve formulünün php’ye dökülmesiyle oluşan çıktı. Öğrenmek için uygulamanız gerekmektedir.

Formülün Mantığı

  1. yolu bulmak için hız ve zaman çarpılır.     x=v.t
  2. Hızı bulmak için yol ve zaman bölünür.    v=x/t
  3. Zamanı bulmak için yol ve hız bölünür.    t=x/v
  4. Hareketliler aynı anda ve zıt yöndeyse  2 hızlar toplanır ve zaman çarpılarak yol bulunur.    x=(v1 + v2).t
  5. Hareketliler aynı anda ve aynı yöndeyse 2 hızlar çıkartılır ve zaman çarpılarak yol bulunur. x=(v1 – v2).t
 <?php 

// Yol , hız, zaman formülü
$yol=100;
$hiz=20;
$zaman=5;

$yol=$hiz*$zaman; // hız ve zaman çarpılır yol elde edilir
echo "Yol: ".$yol; // yol ekrana yazdırılır
echo "<br>";
$hiz=$yol/$zaman; //yol ve zaman bölünürse hız elde edilir
echo "Hız: ".$hiz; // hız ekrana yazdırılır
echo "<br>";
$zaman=$yol/$hiz; //yol ve hız bölünürse zaman elde edilir
echo "Zaman: ".$zaman; // zaman ekrana yazdırılır.
echo "<br><br>";

// Hareket probleminde hareketliler aynı anda ve zıt yönde ve aynı anda aynı yönde durumu

$vhiz1=40; //1ci arabanın hızı
$vhiz2=20; //2ci arabanın hızı
$tzaman=5; // zamanı
$xyolzit=100; // zıt yönde olan yol
$xyolayniyon=100; // aynı yönde olan yol

$xyolzit=($vhiz1+$vhiz2)*$tzaman; // 2 hızlar toplanır ve zamanla çarpılarak zıt yol bulunur
$xyolayniyon=($vhiz1-$vhiz2)*$tzaman; // 2 hızlar çıkartılır ve zamanla çarpılarak aynı yön yol bulunur.
echo "Hareketliler Aynı anda ve zıt yöndeyken:".$xyolzit."<br> Formül: x=(v1 + v2).t";
echo "<br><br>";
echo "Hareketliler aynı anda ve aynı yönde ise:".$xyolayniyon."<br> Formül: x=(v1 - v2).t";

?> 

 

FORMÜL ÇIKTISI:

Yol: 100
Hız: 20
Zaman: 5
Hareketliler Aynı anda ve zıt yöndeyken:300
Formül: x=(v1 + v2).t
Hareketliler aynı anda ve aynı yönde ise:100
Formül: x=(v1 – v2).t

Github üzerinden ulaşmak için github/hareket-problemi-php

Yazar Hakkında

Biraz Web tasarımı ekleyelim, azıcıkta yazılım eklersek iş tamamdır. Oldu mu sana bir uzmanlık alanı. Olmamış. O zaman SEO da eklersek olur. Aha olmuş o zaman iş tamamdır.

Webhostuzmani

Sosyal Medya