PHP dizi işlemleri

yazı resmi

Php dizi işlemleri

Diziler: Dizi değişkenleri çok sayıda bir arada tutmaya yarar.

$degisken=array();

Not:Dizinin boyutunu(eleman sayısını) öğrenmek için count() fonksiyonu kullanılır.

$sehirler[count($sehirler)]=”Ank”;

Dizi yazdırmak için genelde foreach döngüsü kullanılır.

 

1-Dizileri birleştirme(array_merge() ):

İki ya da daha fazla diziyi birleştirmeyi sağlar.

Örnek:

$d1=array(1,2,3,4);

$d2=array(10,11,12,13);

$d3=array_merge($d1,$d2);

 

// iki dizi birleştirildi. Yani 1,2,3,4,10,11,12,13 oldu

 

2-Diziye değer ekleme(array_push()):

Mevcut dizinin sonuna yeni değerler ekler.

Kullanımı:

Array_push(dizi adı,”ddeğer1”,”değer2”…..);

Örnek:

$sehirler=array(“ırfa”,”adana”);

Array_push($sehirler,”ist”,”izmir”);

 

3-Dizinin ilk elemanını silme (array_shift()):

Dizinin ilk elemanını siler, diğer elemanlarının indeksleri yeniden belirlenir.

Kullanım:

Array_shift($diziadi);

 

4-Dizinin başına yeni eleman ekleme(array_unshift()):

Dizinin başına eleman ekler indexleri düzenlenir.

Array_unshift($sehirler,”van”);

 

5-Dizilerde sıralama(sort):

Diziyi küçükten büyüğe sıralar.

Kullanımı:

Sort($dizi);

Diziyi büyükten küçüğe sıralamak için rsort($dizi) kullanılır.

Yazar Hakkında

Biraz Web tasarımı ekleyelim, azıcıkta yazılım eklersek iş tamamdır. Oldu mu sana bir uzmanlık alanı. Olmamış. O zaman SEO da eklersek olur. Aha olmuş o zaman iş tamamdır.

Webhostuzmani

Sosyal Medya