Kalite yönetim sistemi Vize soruları

yazı resmi

1)Standartların geliştirilmesi ve yenilenmesi kısacası standartlarda yapılan köklü değişikliklere ……….. denir. (Revizyon)

kalite yönetim sistemi ile ilgili görsel sonucu

2)Standart kapsamlı bir değişiklik getirmeyip,kısmi ilave,iptal ya da değişiklik gerekiyorsa , küçük yazılı notlar halinde beyan edilmesine …….. denir.(Tadil)

 

3)ISO hangi standartları kapsamaz.?

  1. Çevre yönetim sistemi

B.Elektronik ve elektrik yönetim sistemi+++++

C.Gıda güvenliği yönetim sistemi

D.Bilgi güvenliği yönetim sistemi

 

4)ISO belgesi alınırken ilk yıl hangi denetim yapılır.?

A.Belgelendirme denetimi+++++

B.Gözetim denetimi

C.Araştırma denetimi

D.Soruşturma denetimi

 

5)ISO belgesi kaç yıllığına verilmektedir.?

  1. 3 yıllığına +++++

B.2 yıllığına

C.4 yıllığına

D.5 yıllığına

 

6)Kalite çemberlerinin etkinliklerinden olmayan hangisidir.?

A.Kontrol et

B.Planla

C.Uygula

D.Kaydet  +++++

 

7)Kaliteye aşağıdakilerden hangisi ile ulaşmak mümkündür.?

A.Kontrol ile

B.Toplam kalite yöntemi ile

C.Kalite güvence sistemi ile

D.Hepsi+++++

 

8)Aşağıdakilerden hangisi çağdaş yönetim beklentilerinden değildir.?

A.Durağan yönetim anlayışı+++++

B.Katılımcı yönetim anlayışı

C.Planlı-programlı yönetim anlayışı

D.Sorumluluk bilinçli yönetim anlayışı

 

 

 

 

 

9)Hangisi kalite çemberinin temel amaçlarından değildir.?

A.İşbirlikçi kültürünün geliştirilmesi

B.İnsan yeteneğinden olabildiğince çok yararlanmak

C.Kalitenin aynı seviyede kalmasını sağlamak +++++

D.Moral ve başarıyı arttırıp çalışanların gelişmesini sağlamak

 

10)İşletmede çalışanların karşılaştıkları ve karşılaşabilecekleri sorunları belirleyerek bu sorunlara çözüm bulmak için oluşturulan ve katılımın gönüllük esasına dayanarak, düzenli aralıklarla toplanan küçük çalışma gruplarına ne demektir.?

A.Kalite yönetimi

B.Kalite çemberleri+++++

C.Çalışma takımları

D.Firma destek ekipleri

 

11)Kalite yönetimi kaçıncı yüzyıla doğru daha çok arttı.?

A.17

B.18

C.19

D.20+++++

 

12)Aşağıdaki stratejilerden hangisi kaliteye dayalı geliştirme çabaları kapsamında yer alır.?

A.Hedef kitleyi belirleme  stratejileri

B.Odaklanma stratejileri

C.Farklılaştırma stratejileri+++++

D.Maliyetleri düşürme stratejileri

 

13)Aşağıdakilerden hangisi denetim sürecinin “ilk aşamasını” ifade eder.?

A.Performans ölçümü

B.Faaliyete geçilmesi

C.Yetkilerin düzenlenmesi

D.Standartların oluşturulması+++++

kalite yönetim sistemi ile ilgili görsel sonucu

14)ISO kaç yılında kullanılmaya başlandı.?

A.1947+++++

B.1950

C.1952

D.1953

 

 

 

 

15)ISO tarafından yayınlanmış ISO’nun Türkiye’deki ismi.?

A.YSE

B.BSE

C.TSE+++++

D.KSE

 

16)Japon İmparatoru Deming’i kutsal hazine düzeni ile ödüllendirdiği yıl hangisidir.?

A.1940

B.1955

C.1955

D.1960+++++

 

17)Doming ABD Ulusal Teknoloji ödülünü kaç yılında almıştır.?

A.1962

B.1982

C.1987+++++

D.1964

 

18)TKY’nin bütün uygulamalarda ortak olarak kullandığı ilkelerden değildir.?

A.Liderlik

B.Süreç yönetimi

C.Müşteri odaklılık

D.İnivasyon +++++

 

19)Aşağıdakilerden hangisi kaizen felsefesinin prensiplerinden değildir.?

A.Sorunu kabul edin

B.Doğru çözüm aracı kullanın

C.Çok para gerektiren uygulamalar seçin+++++

D.Planla,yap,kontrol et,harekete geç

 

20)Uygunluk kalitesi hangisinde doğru verilmiştir.?

A.Fiyat ve maliyete uygunluk

B.Sağlamlık ve kullanışlılık tasarıma uygunluk

C.Firma politikasına uygunluk

D.Tasarım ve üretim kalitesine uygunluk+++++

 

21) Aşağıdakilerden hangisi çevre kanunlarından biri değildir.?

  1. Su kirliliği kontrolü yönetmeliği
  2. Toprak kalitesi koruması yönetmeliği++++++
  3. Isınmadan kaynaklanan hava kirliliğinin koruması yönetmeliği

D.Isınmadan kaynaklanan hava kirliliğinin

 

22)Aşağıdakilerden hangisi katı atıkların kontrolü yönetmeliğinin 

açıklamasıdır.?

A.Katı atıkları sıvı hale dönüştürmek

B.Katı atıkları imha etme

C.Her türlü atığın ve artığın çevreye verdiği zararları önlemek +++++

D.Katı atıkların açık havada çözünmesini sağlamak

 

Doğru-Yanlış

  1. ISO yurtdışı ve yurtiçinde rekabet şansımızı azaltır . (YANLIŞ)
  2. Kurumsallaştırmayı hızlandırır.(DOĞRU)

3.Memnun kalmadığınız bir ürünü satıcının kafasına fırlatırız.(YANLIŞ)

  1. Pahalı olan  her ürün kalitelidir.(YANLIŞ)

5.Tarafsız değerlendirme Objektiftir.(DOĞRU)

 

Yazar Hakkında

Biraz Web tasarımı ekleyelim, azıcıkta yazılım eklersek iş tamamdır. Oldu mu sana bir uzmanlık alanı. Olmamış. O zaman SEO da eklersek olur. Aha olmuş o zaman iş tamamdır.

Webhostuzmani

Sosyal Medya