Javascript’e giriş

yazı resmi

Javascript’e giriş

 

Temel İnternet kavramları:

 1. İstemci-sunucu mimarisi(client-server):Bu tür yapılarda bir sunucu makine birden fazla istemci olabilir.
 2. TCP-İP: internet üzerindeki makinelerin haberleşmesini veri iletimini ve paylaşımının belirlendiği kurallardır.

 

Sunucu Tarafından kullanılan web servisleri:

 1. HTTP: internet üzerinde sunucu ile istemci arasında veri transferini yöneten protokoldür.
 2. HTTPS: sunucu istemci arasındaki veri transferini güvenli bir şekilde olmasını sağlar.
 3. SMTP: internet üzerinden email transferi yapan servistir.
 4. DNS: internet üzerindeki her makinenin bir ipsi vardır. Ancak kullanıcılar ip yerine web adresini kullanır. DNS servisi web adresinin ip karşılığını bulur.
 5. FTP: internet üzerinden dosya aktarımını ve paylaşımını sağlar.

(*)Sayfa Hazırlanırken dikkat edilecek noktalar:

 1. Ön bilgi için aynı konudaki diğer siteler incelenmelidir.
 2. Genel hatlarıyla kâğıt üstünde tasarım yapılmalıdır.
 3. Dinamik bir site yapılacaksa web programlama kullanılmalıdır.
 4. Hosting Alınacaksa firmanın kullandığınız dil ve veritabanını desteklemesi gerekir.
 5. Sitenin hızlı açılması için resimlerin boyutları ayarlanmalıdır.
 6. Standart yazı tiplerini tercih edin.
 7. Kolay düzenleme için css kullanılabilir.
 8. Dosya isimlerinde Türkçe karakter kullanmamaya çalışın. Aynı türden dosyalar klasörlere ayrılmalıdır.
 9. Tasarımdan sonra farklı tarayıcılarda test edin.

 

Yorumlama: çalışırken ortaya çıkar hatalar.

Derleme: çalıştırılmadan önce çıkar hata.

DEĞİŞKENLER: Program çalıştığı sürece içerisinde kaydedilen bilgileri saklayabilen yapılardır.

Değişkenler var ifadesiyle tanımlanır.

NOT: m=”8”; n=”17”;   k=m+n; | 817 çıktısı verir.

 

ÖZEL KARAKTERLER:

\b= Backspace                                 \n= Yeni satır

\t= tab tuşu                       \r= enter tuşu

 

DİZİLER:Dizi çağırmak için;

var dizi_adi=new array(eleman,eleman2…);

örn:

iller=new array=(“urfa”,”mardin”);
 1. Prompt(Kullanıcıdan bilgi alma):bilgi girişi almak için kullanılır.
Var degisken=prompt(“sorulan soru”,”cevap örnegi”);
 1. Alert(Uyarı mesajı verme): kullanıcıya uyarı mesajı vermek için kullanılır.
 Alert(“merhaba”);
 1. Confirm(onay penceresi): tamam veya iptal seçeneklidir.
Var secim=confirm(“bilg kapatılacak”);

 

Döngü sollandırma ifadeleri:

Break: belirlenin kriterden sonrakileri göstermez.

Contunie: sadece belirlenen ifadeyi göstermez.

 

For in yapısı: foreach yerine kullanılır.

Function:sıklıkla yapılması gereken işlemlerin bir isim altında toplanmasıdır.

 

Lütfen sitemizden örnekleri çözünüz.

Yazar Hakkında

Biraz Web tasarımı ekleyelim, azıcıkta yazılım eklersek iş tamamdır. Oldu mu sana bir uzmanlık alanı. Olmamış. O zaman SEO da eklersek olur. Aha olmuş o zaman iş tamamdır.

Webhostuzmani

Sosyal Medya