javascript nesne ve özellikleri

yazı resmi

javascript nesne ve özellikleri

 

Nesneler ve özellikleri

Programlamada kullanılan her bir öge bir nesne olarak kabul edilir. Nesnelerin özellikleri değiştirilerek onlara farklı özellikler verilebilir. Web sayfasındaki form, input, window birer nesnedir.

Kullandığımız document nesnesinin write özelliği kullanılarak sayfaya yazı yazabiliyoruz.

Window nesnesi

o andaki açık olan pencereyi gösteren nesnedir.

Yeni bir pencere açmak için Window.open işlemi uygulanır.

Kullanımı:Window.open(“açılacak adres”,”pencere adı”,özellik);

Örnek:

Window.open(“www.itu.edu.tr”,”itu”);

 

Not: açık olan pencereyi kapatmak için window.close(); ifadesi kullanılır.

P1=window.open(“facebook.com”);

P1=close(); açılan pencereyi kapatır.

Window.close(); kodun bulunduğu pencere kapanır.

Window nesnesinin özellikleri

  1. location.protokol: sayfanın nereden geldiğini tutar. http:internet üzerinden file:yerel dosya
  2. location.href:sayfayı bir adrese yönlendirmek ya da sayfanın adresini öğrenmek için kullanılır.
url1=window.location.href;

window.location.href(“www.google.com”);
  1. status: pencerenin alt kısmındaki durdum çubuğu anlamına gelir.
Window.status=”Tek bil myo”;

 

Navigator nesnesi

Kullanının tarayıcısı hakkında bilgi almada kullanılır.

Screen nesnesi

Kullanıcının ekran özelliğini tutar.

Form nesnesi

Ziyaretçi ile etkileşimde kullanılan nesnedir.

Yazar Hakkında

Biraz Web tasarımı ekleyelim, azıcıkta yazılım eklersek iş tamamdır. Oldu mu sana bir uzmanlık alanı. Olmamış. O zaman SEO da eklersek olur. Aha olmuş o zaman iş tamamdır.

Webhostuzmani

Sosyal Medya