javascript kavramak için problem sorulu örnek

yazı resmi

javascript kavramak için problem sorulu örnek

 

Otobüs için ps<3 sü=5

Ps 3<= ve <10 sü=4, 

ps>10 ,sü=6

 

Araba ps <3 sü=6,

 3<ps<10 sü=4

Ps >10 sü=8

Buna göre araç cismini ve park süresini hesaplayan program.

<script type="text/javascript">
var ps=prompt("Park süresi gir:","");
var cins=prompt("cins gir:(o=otobus, a=araba)","");
var ucret;
if(cins=="o"){
		if(ps<3){ucret=ps*5;}
		else if(ps>=3 && ps<10){ucret=ps*4;}
		else{ucret=ps*6;}
}
if(cins=="a"){
		if(ps<3){ucret=ps*6;}
		else if(ps>=3 && ps<10){ucret=ps*4;}
		else{ucret=ps*8;}
}
document.write(ucret+" TL ücret."+cins+" cinsinde araç");
</script> 

kullanıcıdan park süresi ve aracın cinsi alınıyor.

cinsi otobus veya araba arasındda koşul belirleniyor

otobus ise park süreyi 3den küçükse park süresi 5 ile çarparak ücret buluyor, 3 ile 10 arasındaysa park süresi 4 ile çarpılıp ücret belirleniyor,ücret ddiğer aralıklarddaysa park süresi 6 ile çarpılıyor ve ücreti ekrana yazdırılıyor.

Yazar Hakkında

Biraz Web tasarımı ekleyelim, azıcıkta yazılım eklersek iş tamamdır. Oldu mu sana bir uzmanlık alanı. Olmamış. O zaman SEO da eklersek olur. Aha olmuş o zaman iş tamamdır.

Webhostuzmani

Sosyal Medya