EXCEL NEDİR?

Yazar Yonetim BİLGİ 22 Haziran 2018 0
Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş
yazı resmi

 

EXCEL NEDİR?

Microsoft firması tarafından 1990 yılları başında üretilen Windows, MAC OS, Ios,Android gibi birçok işletim sistemlerinde kullanılan bir tablolama programıdır. Programda birçok işaret sayı,meta,formül,rakam bulunur. Excel’de analiz, raporlama, hesaplama, biçimlendirme, organize, grafik gibi işlemler yapılabilir. Excel’ de oluşturduğunuz bir dosya .xls ve .xlsx uzantısı ile kaydolur.

EXCEL NASIL KULLANILIR?

Excel’i çalıştırmak için çalıştır komut satırına excel yazdıktan sonra Enter dediğimizde Excel programı açılır.

 • Programda yapıştır, yazı tipi değişimi, hizalama, stil uygulama, basit formül uygulama, sıralama, bulma seçme ve değiştirme işlemleri  GİRİŞ sekmesindeki PANO menüsünden yapılır
 • Metinlerin fontunu, metin rengini, büyüklüğünü, kalınlığını, italikliğini, alt çizgisini ayarlamak için GİRİŞ sekmesinden  YAZI TİPİ menüsü kullanılır.
 • Metinlerin sağa,sola,ortala,üste,alta hizalamalarını, metnin yazma yönünü ayarlamak için GİRİŞ sekmesindeki HİZALAMA menüsünde kullanılır.
 • Bir hücreye girilen sayının finansal, yüzdelik, ondalık gösterim şeklinde düzenlemek için GİRİŞ sekmesinden SAYI menüsü kullanılır. ,
 • Excel’de koşullu biçimlendirme, tablo olarak biçimlendirme ve hücresel biçimlendirmeleri GİRİŞ sekmesindeki STİLLER menüsünden yapılır.
 • Satır veya sütun ekleme işlemi için GİRİŞ sekmesindeki EKLE menüsünden, tablo,satır,sütun,sayfa silme için SİL menüsünden, hücrelerin.satırların, sütunların ve sayfanın boyutu,görünürlüğü,rengi gibi işlemleri yapmak için ise BİÇİM menüsü kullanılır.
 • Otomatik toplam (birçok matematiksel işlemin yapıldığı düğme), dolgu oluşturma, sıralama ve filtre uygulama, bul ve seç gibi işlemlerin yapıldığı yer GİRİŞ sekmesinde DÜZENLEME menüsünüdür.

EXCEL İLE NELER YAPILABİLİR?

 • SAYISAL VERİ İŞLEME: Excel’ de analiz tabloları, istatistikler, raporlar, fatura ve maaş listeleri, bilimsel deney tabloları gibi belgeler hazırlanabilir.
 • LİSTE OLUŞTURMA: Envarter (bir işletmenin alacaklarını, borçlarını ayrıntılı biçimde göstermedir),katalog, ürün tablosu, ürün takip tabloları, hesaplar tablosu gibi çeşitli listeleme oluşturmak için Excel kullanılır.
 • ÇİZİMLER VE ŞEKİLLER: Çalışmadaki verileri görsel olarak ifade etmek için SmartArt grafikleri ve çizimler eklenebilir. Böylelikle veriler daha anlaşılır şekilde olur.
 • GRAFİK EKLEME: Hesaplanıp işlenen verileri karşılaşırma şeklinde göstermek için kullanılır.

EXCEL’ DEKİ FORMÜL PARAMETRELERİ NELERDİR?

Excel’ de formülleri “formül araç çubuğu” kısmına yazılır. Formüller her zaman = işareti ile başlar. Bir formülü yazarken hücrenin içindeki sayı(veri) değil hücre numarası  yazılır. (A2,A3,B4 gibi). Excel’ de formül yazılırken aşşağıdaki paramketreler kullanılır.

TOPLAMA: +

ÇIKARMA: –

ÇARPMA: ∗

BÖLME: \

SAYININ ÜSSÜ: ∧

KÜÇÜK EŞİTTİR: <=

BÜYÜK EŞİTTİR: =>

KÜÇÜK:<

BÜYÜK: >

EŞİTTİR :=

EŞİT DEĞİLDİR: <>

EN ÇOK KULLANILAN FORMÜL ÖRNEKLERİ NELERDİR?

2*3 

Bu işlem 2 sayısı ile 3 sayısının çarpımının Excel’deki formül halidir.

(A1:A10)

Bu şekilde yazılmış bir formülün anlamı A1 hücresinden A10 hücresine kadar olan bütün hücreleri hesaplar. İkisi arasındaki verilerin hepsini kapsar.

A1;A10

Bu formülde ise sadece A1 ile A10 hücresindeki veriler hesaplanır. Aralarındaki hücreler hesaplamaya alınmaz.

=TOPLA(A1:A10) 

Excel’de bu formül yazıldığında A1 hücresi ile A10 hücresi arasındaki bütün hücrelerdeki sayıları topla anlamına gelir.

=TOPLA(A1;A10)

A1 ve A10 hücresindeki veriyi topla anlamında kullanılan formüldür.

=A1+A2+A3

Bu formülün anlamı A1,A2 ve A3 hücresindeki değerleri topla. 

=ORTALAMA(A1:A10)

Excel’deki A1 ile A10 hücreleri arasındaki bütün verileri topla ve ortalamayı bul.

=ORTALAMA(A1;A10)

Sadece A1’deki veri ile A10’daki veriyi toplayıp ortalamasını bul.

=MAX(A1:A10)

Excel’deki bu formül A1 hücresi ile A10 hücresi arasındaki bütün hücrelerde bulunan verilerden en yüksek değer hangisi ise bul anlamında kullanılan formüldür.

=MİN(A1:A10)

A1 ile A10 hücreleri arasındaki bütün hücre değerleri arasındaki en küçük değer hangisi ise onu bulur.

ŞARTA BAĞLI EXCEL FORMÜLLERİ YAPISI NASILDIR?

Herhangi bir koşulun doğruluğunu veya yanlışlığını öğrenmek için, veriler arasında mantıksal karşılaştırma yapmak için şartlı formüller kullanılır. Şarta bağlı bir Excel formülü oluşturmak istiyorsak formülün başına =EĞER, =VE, =VEYA =DEĞİL yazmalıyız.

=VE ŞARTI İLE BAĞLANTI OLUŞTURMA

Excel’de bu formülü kullanmak için her 2 şartın veya yazılan bütün şartların doğru olması gerekiyor. Herhangi bir şartın gerçekleşmemesi halinde verilen sonuç yanlış olacaktır.

ÖRN: Bir öğretmenin öğrencisine hem “defter” hem ” kalem” almasını istiyor. Bu şartın gerçekleşmesi için öğrencinin hem kağıt hem kalem alması gerekiyor. Herhangi birinin olmaması durumunda şart gerçekleşmemiş olucaktır.

=VE(Defter=”aldı” ; Kalem=”aldı”) 

 • Öğrencinin sadece defter alması veya sadece kalemi alması şartın sonucunun YANLIŞ çalıştığı sonucunu verir
 • Öğrencinin her ikisini de almaması yine şartın sonucunun YANLIŞ çalıştığını gösterir.
 • Öğrenci hem “defter”i hem “kalem”i alması şartın sonucunun DOĞRU olduğu sonucunu verir.

=YADA ŞARTI İLE BAĞLANTI OLUŞTURMA 

Bu formülde herhangi bir şartın gerçekleşmesi durumunda verilen sonuç DOĞRU, şartların hepsinin gerçekleşmesi durumunda ise sonuç YANLIŞ olur. Sonucun DOĞRU olması için bir veya birkaç şartın gerçekleşmesi yeterlidir.

ÖRN: Bir öğretmenin öğrencisinden “defter” veya “kalem” istemesi için öğrencinin sadece defter veya sadece kalem alması şartın gerçekleşmesi için yeterlidir. Öğrenci hem defter hem kalem alması şartın sonucunu yanlış verir.

=YADA(Defter=”aldı” ; Kalem=”aldı”) 

 • Öğrenci hem “kalem” hem “defter” alması şartın sonucunu yanlış verir
 • Öğrencinin sadece “kalem” yada sadece “defter” alması sonucu doğru verir.

=EĞER ŞARTI İLE BAĞLANTI OLUŞTURMA 

Birden fazla şartın gerçekleşeceği durumlarda EĞER bağlantısı kullanılır. Yani bir şartın içerisinde o şarta bağlı başka şartların olmasını istiyorsak bu şart türünü kullanırız.

=EĞER(şart1;”olumlu değer” ;EĞER(şart2; “olumlu değer” ; EĞER(şart3; “olumlu değer” ;”olumsuz değer”)))

Formülün en sonuna ne kadar EĞER şartı yazılmışsa o kadar parantez kapalı olarak eklenir. Son eğer şartına mutlaka olumsuz değer eklenmelidir.

ÖRN: Bir sınıftaki öğrencilerin ortalama sınav sonuçlarına göre geçti veya kaldı yazdıran formül.

=EĞER(D2>=50;”GEÇTİ”; “KALDI”)

Eğer D2’deki not 50 ve üzeri ise “geçti” değilse “kaldı” yazdır anlamına gelen formül.

İlgili resim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


@Yonetim

Yazar Hakkında

Webhostuzmani

Sosyal Medya