(DDL) veri tanımlama dili

yazı resmi

(DDL) veri tanımlama dili nedir?

Tutulan verinin ne olduğundan çok veri tipinin ve tutulacağı yapının özellikleriyle ilgilenir.

Örneğin: Tablo yapıları,alanlar,veri tipleri

Create ifadesi:

Nesne veya vt oluşturmak için kullanılır.

Veritabanı oluşturma komutu: Create database vt_ismi;

Tablo Oluşturma: Create table tablo_ismi(sütun adı veritipi,sütun adı veritipi, ……);

Örnek: Create table ogrenciler(ogrNo int not null primary key, Ograd varchar2(40),bolum varchar2(25));

Alter ifadesi:

Daha önceden oluşturulmuş bir nesnenin özelliğini değiştirmek için kullanılır.

Sütun ekleme:(Harç alanı ekleme.) Alter table tabloismi ADD harc int not null;

Sütun Silme: Alter table ogrenci Drop column harc;

Sütun değişikliği: Alter table ogrenci Alter column ogrAd varchar2(30);

Drop ifadesi:

Veritabanı içerisindeki bir nesnenin veritabanından silinmesi için kullanılır.

Drop table tablo_ismi;

Yazar Hakkında

Biraz Web tasarımı ekleyelim, azıcıkta yazılım eklersek iş tamamdır. Oldu mu sana bir uzmanlık alanı. Olmamış. O zaman SEO da eklersek olur. Aha olmuş o zaman iş tamamdır.

Webhostuzmani

Sosyal Medya