c# form rehber yapımı listbox ve findstring örneği

yazı resmi

SORU7

Rehbere kaydedilen kişinin bilgileri yan yana olmak suretiyle rehbere kaydedilecek. Sonra listboxdan alınan verileri findstring olarak arama yapacak.( Yapılan aramada bulunan veride keys değeri döner eğer yoksa -1 döner.)

Gereken form araçları:2 adet button, 5 adet label,4 adet textbox,1 adet listbox.

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            listBox1.Items.Add(textBox1.Text + " " + textBox2.Text + " " + textBox3.Text);
            textBox1.Clear();
            textBox2.Clear();
            textBox3.Clear();
        }

        private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            label5.Text = listBox1.FindString(textBox4.Text).ToString();
        }

button1  içinde ;listbox içine textbox1,2,3 verilerini giriyorum ve textboxların içini temizliyorum.

button2 içinde; listbox1.findstring  metodu ile girilen veri aranan veri ile uyuşuyorsa(arama yapması) index değerini label 5 içine yazdır. uyuşmuyorsa -1 değeri döner.

ÇIKTI:

soru listesi

Yazar Hakkında

Biraz Web tasarımı ekleyelim, azıcıkta yazılım eklersek iş tamamdır. Oldu mu sana bir uzmanlık alanı. Olmamış. O zaman SEO da eklersek olur. Aha olmuş o zaman iş tamamdır.

Webhostuzmani

Sosyal Medya