c# form rastgele 100 sayıyı topla ve seçilen sayıyı labele yazdır

yazı resmi

SORU11

c# form içinde 0-25 rastgele 100 sayıyı listbox içinde yazdır ve toplamını label1 içinde yazdır. seçilen listbox elemanını da butona tıklayarak label2’de gösterilmesini sağla.

gereken araçlar:1 adet listbox,2 addet buton, 2 adet label

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Random r = new Random();
      int rsayi = 0,x,yaz=0;
      for (x = 0; x < 100;x++ )
      {
        rsayi = r.Next(0, 25);
        listBox1.Items.Add(rsayi);
        yaz += rsayi;
      }
      label1.Text = yaz.ToString();
    }

   
    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      string secili = listBox1.Items[listBox1.SelectedIndex].ToString();
      label2.Text = secili;
    }

buton1 içinde random sınıfını oluşturduk for ile 100 sayıyı yazdırdık. yaz sayacı ile dönen her sayıyı topladık ve sonucu label1 içine yazdırdık.

buton2 içinde seçtiğimiz elemanı tıklayarak label2ye yazdırdık. listbox1.selectedindex bize seçili elemanın index numarasını ekler yani items içinde index numarası eklenir.

ÇIKTI:

soru listesi

Yazar Hakkında

Biraz Web tasarımı ekleyelim, azıcıkta yazılım eklersek iş tamamdır. Oldu mu sana bir uzmanlık alanı. Olmamış. O zaman SEO da eklersek olur. Aha olmuş o zaman iş tamamdır.

Webhostuzmani

Sosyal Medya