C# Console Kesir sadeleştirme yapımı

yazı resmi

C# Console ile Kesir sadeleştirmesi yapımı

C# Console yüzde alma ve kesir sadeleştirme yazımızdasınız.

C# Console Formülün Mantığı

  1. Pay ,Payda alınır  ve mod işlemi pay ve payda üzerinden yapılır.
  2. if koşulu tanımlanarak payda paydan büyükse payim değişkenine pay’ı pay ile bölersiniz. paydam değişkenine payda ve pay bölünür ve ekrana yazdırılır
  3. else kısmında yani pay paydadan büyükse pay  ve payda mod’a  bölünür ve ekrana yazdırılır.
  4. eğer işlem tam sayı çıkacaksa  if koşulu ile mod çalışmadığı anlamına gelir yani mod 0 dır. bu yüzden pay ve payda bölünür ekrana yazdırılır.

 

static void Main(string[] args)
{
int pay= 150; //pay
int payda = 17000; //payda
double mod, payim,paydam; //mod ve payın ve paydanın işlem sonucu

if (pay < payda) // payda paydan küçükse yapılacaklar
{
mod = payda % pay; // payda ve payın modu alınır
if (mod != 0) //mod 0 a eşit değilse
{
payim = pay / mod; // pay mod ile bölünür
paydam = payda / mod; // payda mod ile bölünür

Console.WriteLine(pay + "/" + mod + "=" + payim); // formülün mantığı çıktısı
Console.WriteLine(payda + "/" + mod + "=" + paydam); // formülün mantığı çıktısı

Console.WriteLine("Çıktı:"+payim + "/" + paydam); //pay ile payda çıktı
}
else //mod 0 a eşitse
{
payim = pay / pay; // pay pay ile bölünür
paydam = payda / pay; // payda pay ile bölünür
Console.Write(pay + "/" + payda + "="); // formülün mantığı çıktısı
Console.WriteLine(payim + "/" + paydam); //payim ile paydam çıktı
}
}
else
{ // pay büyük veya eşitse yapılacaklar
mod = pay % payda; // pay ve payda modu alınır
if (mod!=0) //mod 0 a eşit değilse
{
payim = pay / mod; // pay mod ile bölünür
paydam = payda / mod; // payda mod ile bölünür

Console.WriteLine(pay + "/" + mod + "=" + payim); // formülün mantığı çıktısı
Console.WriteLine(payda + "/" + mod + "=" + paydam); // formülün mantığı çıktısı
Console.WriteLine("Çıktı:" + payim + "/" + paydam); //pay ile payda çıktı
}
else
{ //mod 0 a eşitse
Console.Write(pay + "/" + payda + "="); // formülün mantığı çıktısı
Console.WriteLine(pay / payda); // işlem tam sayıdır ve sadece bölünür
}

}

Console.ReadKey(); // program kapanmasın diye imleç yazdırılır
}

FORMÜL ÇIKTISI:

150/50=3
17000/50=340
Çıktı:3/340

 

Github üzerinden ulaşmak için github/kesir-sadelestirme-c-sharp

Yazar Hakkında

Biraz Web tasarımı ekleyelim, azıcıkta yazılım eklersek iş tamamdır. Oldu mu sana bir uzmanlık alanı. Olmamış. O zaman SEO da eklersek olur. Aha olmuş o zaman iş tamamdır.

Webhostuzmani

Sosyal Medya