C# Console hareket problemleri

yazı resmi

C# Console hareket problemi yapımı ve formülü

C# Console  hareket probleminin mantığını ve formulünün C# ‘a dökülmesiyle oluşan çıktı. Öğrenmek için uygulamanız gerekmektedir.

C# Console Formülün Mantığı

  1. yolu bulmak için hız ve zaman çarpılır.     x=v.t
  2. Hızı bulmak için yol ve zaman bölünür.    v=x/t
  3. Zamanı bulmak için yol ve hız bölünür.    t=x/v
  4. Hareketliler aynı anda ve zıt yöndeyse  2 hızlar toplanır ve zaman çarpılarak yol bulunur.    x=(v1 + v2).t
  5. Hareketliler aynı anda ve aynı yöndeyse 2 hızlar çıkartılır ve zaman çarpılarak yol bulunur. x=(v1 – v2).t
static void Main(string[] args)
{
int yol = 100;
int hiz = 20;
int zaman = 5;

yol = hiz * zaman;// hız ve zaman çarpılır yol elde edilir
Console.WriteLine("Yol:" + yol); // yol ekrana yazdırılır

hiz = yol / zaman;// yol ve zaman bölünürse hız elde edilir
Console.WriteLine("Hız:" + hiz); // hız ekrana yazdırılır

zaman = yol / hiz;// yol ve hız bölünürse zaman elde edilir
Console.WriteLine("Yol:" + zaman); // zaman ekrana yazdırılır.

// Hareket probleminde hareketliler aynı anda ve zıt yönde ve aynı anda aynı yönde durumu

int vhiz1 = 40; //1ci arabanın hızı
int vhiz2 = 20; //2ci arabanın hızı
int tzaman = 5; // zamanı
int xyolzit = 100; // zıt yönde olan yol
int xyolayniyon = 100; // aynı yönde olan yol

xyolzit = (vhiz1 + vhiz2) * tzaman; // 2 hızlar toplanır ve zamanla çarpılarak zıt yol bulunur
xyolayniyon = (vhiz1 - vhiz2) * tzaman; // 2 hızlar çıkartılır ve zamanla çarpılarak aynı yön yol bulunur.
Console.WriteLine("Hareketliler Aynı anda ve zıt yöndeyken:" + xyolzit);
Console.WriteLine("Hareketliler aynı anda ve aynı yönde ise:" + xyolayniyon);

Console.ReadKey(); // program kapanmasın diye imleç yazdırılır
}

FORMÜL ÇIKTISI:

Yol: 100
Hız: 20
Zaman: 5
Hareketliler Aynı anda ve zıt yöndeyken:300
Formül: x=(v1 + v2).t
Hareketliler aynı anda ve aynı yönde ise:100
Formül: x=(v1 – v2).t

Github üzerinden ulaşmak için github/Hareket-problemi-c-sharp

Yazar Hakkında

Biraz Web tasarımı ekleyelim, azıcıkta yazılım eklersek iş tamamdır. Oldu mu sana bir uzmanlık alanı. Olmamış. O zaman SEO da eklersek olur. Aha olmuş o zaman iş tamamdır.

Webhostuzmani

Sosyal Medya